top of page

Trauma acupunctuur

Wat is een trauma? Elke ervaring die een diepe impact heeft gehad op uw leven, uw zelfbeeld of uw functioneren.

Soms overkomt ons iets in dit leven dat een hele diepe impact heeft op ons, soms zelfs zo diep dat we lijken uit elkaar te vallen, alsof de grond onder je voeten wegschuift. Vanuit ons onbewuste treden dan een reeks compensatiemechanismen in gang om te voorkomen dat we effectief niet meer kunnen functioneren. Deze compensatiemechanismen vinden hun oorsprong in de capaciteiten waar we op dat moment over beschikken. Indien deze mechanismen nog immatuur waren zullen ze een wankel systeem gecreëerd hebben die ons uiteindelijk in onze ontwikkeling of zelfs functioneren in het dagelijks leven, gaan beperken. Hierdoor hebben we het gevoel dat we altijd een zware rugzak meedragen of niet voluit kunnen genieten of leven. Het is net door die originele, immature, compensatiemechanismen bloot te leggen, te onderzoeken, ons van bewust te worden, dat we deze kunnen loslaten en plaats maken voor adequate mechanismen die ons wel ondersteunen in onze ontwikkeling en leven.

Ooit heb je met de middelen die je had een huis gebouwd en ingedeeld volgens de inzichten waar je toen over beschikte.

Toen er externe factoren de structuur en integriteit van dit huis bedreigden heb je opnieuw met de middelen en inzichten die je op dat moment had het huis terug opgelapt, bewoonbaar gemaakt. Tijdens deze acupunctuurbehandeling gaan we als architect dat grondplan, de oplapwerken die je uitgevoerd hebt en de beperkingen die je nu ervaart in dat huis, herevalueren. 

Een aantal veel voorkomende trauma's waarvoor acupunctuur kan helpen:

PTSS - posttraumatische stress (stoornis en syndroom)

Stress symptomen

Existentiële crisis

Dissociatie

Emotioneel traumatische gebeurtenissen

Traumaverwerking

Emotionele blokkade

Acupunctuur is een effectieve, natuurlijke alternatieve behandeling voor emotioneel trauma voor zowel volwassenen als kinderen. De acupunctuurstijl die ik toepas ontstond millennia geleden als één van de meest klassieke vormen van acupunctuur. Deze werkt op constitutioneel niveau, anders dan de moderne acupunctuur. Het gaat rechtstreeks de compensatiemechanismen blootleggen en ondersteunt de psyche in het constructief herbenaderen van de eerdere traumatische ervaring. Hierdoor helpt deze behandelmethode constructieve traumaverwerking te realiseren, en dit op het niveau van ons diepste zijn

Mensen die met een dergelijke crisis geconfronteerd werden en al een tijd psychotherapie volgen, kunnen ook baat hebben bij deze therapie als complementaire behandeling. De ervaring met patiënten toont aan dat deze traumabehandeling het proces bij de psycholoog/psychiater vaak accelereert. Ook omgekeerd zullen we bij bepaalde PTSS, HSP, existentiële crisis, emotionele blokkades en diepe trauma opteren voor een multidisciplinaire aanpak en zo nodig complementair aan de acupunctuurbehandeling ook doorverwijzen naar psychologen en andere hulpverleners.

bottom of page