top of page

Acupunctuur - Behandelmethode

Acupunctuur

Het inbrengen van fijne naalden op specifieke punten in het lichaam

Er bestaan verschillende scholen in de acupunctuur. Tijdens mijn opleiding bestudeerden we vooral de moderne acupunctuur, die eigenlijk een gestandaardiseerde versie is van de verschillende stijlen van acupunctuur, die in zijn geschiedenis van minstens 2500 jaar ontstonden. Deze moderne acupunctuur is in staat om een brede waaier van klachten te verhelpen. Gaandeweg raakte ik echter steeds meer geboeid door verscheidene vormen van de klassieke acupunctuur. Deze vorm van acupunctuur gebruikt andere diagnostische informatie, en onderscheidt zich ook van moderne acupunctuur door het gebruik van andere acupunctuurpunten en –technieken. 

Klassieke acupunctuur, met zijn holistische theorieën, doorgedreven individualisering van behandeling, en klemtoon op ontwikkeling en stimulering van eenieders persoonlijk potentieel; leent zich uitermate goed tot de behandeling van zowel puur fysieke klachten, als psycho-emotionele klachten, die een belangrijk onderdeel vormen van mijn praktijk.

Cupping/Gua Sha/ Moxa

Complementaire behandeling

Bij cupping worden cups (“potjes”) vacuüm aangebracht op acupunctuurpunten en/of andere zones op het lichaam die diagnostisch verwant zijn met uw klacht. Door de applicatie van het vacuüm bevordert het cuppen de lokale (micro-) circulatie. Het cuppen herstelt/stimuleert de circulatie in de onderliggende weefsels, bevordert zo de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen, creëert lokale warmte en helpt pathogenen en toxines uit het lichaam te verdrijven, om zo pijn op te heffen. Na het cuppen kunnen een soort zuigplekken achterblijven, die niet te verwarren zijn met blauwe plekken! Ze verdwijnen overigens vrij snel, na een paar dagen of maximum een week. In de praktijk worden enkel cups gebruikt met een manuele pomp, die toelaten te allen tijde de zuigkracht bij te sturen en individueel aan te passen.​

Gua Sha kan complementair toegepast worden bij cupping, bij pijnklachten (vooral spierpijn). Men schraapt hierbij op regio’s van het lichaam waar er slechte circulatie (pijn) is, of die moeilijk te cuppen zijn. Het schrapen geeft heel duidelijk aan waar in het lichaam de (micro-) circulatie minder goed is, en waar toxines zich het meest opgestapeld hebben. Deze techniek heeft dus zowel diagnostisch als therapeutisch nut. Gua Sha kan ook toegepast worden bij acute klachten, zoals verkoudheden, waarbij men het lichaam helpt pathogenen naar de oppervlakte te brengen om zo de genezing te bevorderen.

Coaching

Geïndividualiseerd voedings- en levensstijladvies

De therapeutische benadering in mijn praktijk streeft naar een integratie van alle factoren die van invloed zijn op uw gezondheid. Emoties, levensstijl, omgevingsfactoren en voeding zijn even belangrijk in het ontstaan en onderhouden van ziekte, als ziekmakende pathogenen. Om dus tot een geïntegreerde duurzame behandeling te komen is advies rond voeding en levensstijl ook een essentiële pijler in uw persoonlijk behandelplan.

Meditatietechnieken

Inspiratie uit Boeddhisme

Op mijn 12e levensjaar ontdekte ik de levensfilosofie van het Tibetaans Boeddhisme, waarna ik op 21-jarige leeftijd mijn leraar (Tulku Lama Lobsang), leerde kennen. Hij begeleidde me van het verkennende naar het verdiepende niveau van de boeddhistische psychologie en filosofie. Later ontving ik, tijdens mijn verblijf in India, empowerments en initiaties in de Vajrayana en Tantrayana lineage en specifieke meditatietechnieken van mijn leraar, en woonde ik een aantal teachings bij door HH 14th Dalai Lama. In 2016 ontving ik de empowerment van de Medicine Buddha door HH. The Karmapa.

Het belang van emotionele en psychische balans op onze algemene gezondheid is onmiskenbaar. Als we onderhevig zijn aan mentale spanningen of emotionele uitdagingen heeft dit een rechtstreekse invloed op ons fysisch functioneren. Op uw vraag kunnen een aantal basis meditatietechnieken aangeleerd worden, alsook specifieke meditaties gericht op specifieke emoties. Ook voor vrouwen met libido-problemen bestaan een aantal vrij simpele meditatietechnieken.​

bottom of page