top of page

Er bestaan alternatieve behandelingen, naast medicatie (anti-depressiva, angstremmers, anti-psychotische middelen, kalmeermiddelen, slaapmedicatie,...), zoals acupunctuur die op een natuurlijke, holistische en vooral fundamentele manier, zonder neveneffecten, psychologische klachten behandelen. 

De acupunctuurstijl waarin ik me verdiep voor de behandeling van psychische klachten is een geavanceerde acupunctuurstijl die millennia lang enkel via mondelinge overlevering van leraar op student werd overgedragen. Deze acupunctuurstijl werd vooral toegepast door Taoïstische monniken, die over een diepe kennis van de psyche en onbewuste patronen en obstakels beschikten. Het is een behandeltechniek die zich richt tot de meest essentiële, primitieve psycho-emotionele en fysieke kern van de mens.

Tijdens deze acupunctuurbehandelingen vertrekken we vanuit (en brengen we u terug naar) uw blauwdruk, uw constitutie, de plaats van de originele capaciteiten. Door conditioneringen en levenservaringen raken we soms ver verwijderd van wie we echt zijn en wordt onze perceptie niet langer gekleurd door die heldere blik, maar door lagen en lagen van ervaringen. Door u opnieuw dichter te brengen bij uw originele zelf komen spontaan meer 'aha'-momenten naar voor. Momenten waarop u opnieuw beseft waar het voor u om gaat, wat dit leven voor u betekent en wie je echt bent onder al die lagen stof. Zelfkennis is de beste remedie tegen heel wat psycho-emotionele klachten. Neem bijvoorbeeld angsten. Angsten komen voort uit onwetendheid, hoe beter u uzelf leert inschatten, uw grenzen kent en bewaakt, hoe minder grond die irreële angsten zullen vinden in uw bewustzijn en hoe kleiner de kans om opnieuw een burn-out te hebben, enz...

Soms overkomt ons iets in dit leven dat een hele diepe impact heeft op ons, soms zelfs zo diep dat we lijken uit elkaar te vallen, alsof de grond onder je voeten wegschuift. Vanuit ons onbewuste treden dan een reeks compensatiemechanismen in gang om te voorkomen dat we effectief niet meer kunnen functioneren. Deze compensatiemechanismen vinden hun oorsprong in de capaciteiten waar we op dat moment over beschikken. Indien deze mechanismen nog immatuur waren zullen ze een wankel systeem gecreëerd hebben die ons uiteindelijk in onze ontwikkeling of zelfs functioneren in het dagelijks leven, gaan beperken. Hierdoor hebben we het gevoel dat we altijd een zware rugzak meedragen of niet voluit kunnen genieten of leven. Het is net door die originele, immature, compensatiemechanismen bloot te leggen, te onderzoeken, ons van bewust te worden, dat we deze kunnen loslaten en plaats maken voor adequate mechanismen die ons wel ondersteunen in onze ontwikkeling en leven.

Ooit heb je met de middelen die je had een huis gebouwd en ingedeeld volgens de inzichten waar je toen over beschikte. Toen er externe factoren de structuur en integriteit van dit huis bedreigden heb je opnieuw met de middelen en inzichten die je op dat moment had het huis terug opgelapt, bewoonbaar gemaakt. Tijdens deze acupunctuurbehandeling gaan we als architect dat grondplan, de oplapwerken die je uitgevoerd hebt en de beperkingen die je nu ervaart in dat huis, herevalueren en herbewerken.

Hieronder vindt u een overzicht van mogelijke zaken waarmee u kan geholpen worden:

 • Angst of fobie: alle soorten angsten die in belangrijke mate uw persoonlijke ontwikkeling of functioneren belemmeren (vliegangst, faalangst, bindingsangst, sociale fobie, pleinvrees of agorafobie, smetvrees,...)
 • Dwangneurose, OCD (Obsessief Compulsieve Stoornis), dwanggedachten, piekeren,...
 • Zelfbeeld: gebrek aan zelfkennis, zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, niet goed in je vel zitten,...
 • Burn-out
 • Confrontatie met een zware uitdaging (verhuis, veranderen van job, einde van een relatie,...)
 • Verlies en rouw
 • Depressie
 • Vastzitten in 'wat als ik dit, wat als ik dat,...'
 • Problemen met het proces van aanvaarden (overlijden, moeilijk omgaan met verandering, niet kunnen loslaten,..)
 • Identiteitscrisis
 • Psychosomatische klachten
 • Slaapstoornissen, nachtmerries, insomnia
 • Wat is een trauma? Elke ervaring die een diepe impact heeft gehad op uw leven, uw zelfbeeld of uw functioneren

 Naast het behandelen van 'klachten' kan deze acupunctuurstijl u ook ondersteunen op uw pad van persoonlijke groei en ontwikkeling.

watch your thoughts… they become words

watch your words… they become actions

watch your actions… they become habits

watch your habits… they become character

watch your character… it becomes your destiny 

Lao Zi

bottom of page