top of page
bgImage

Bijscholingen Chinese geneeskunde 

2014

Onderwerp: Understanding Jing Jin for treating musculoskeletal conditions

Docent: David Legge

 

Onderwerp: Cultivating yourself and the acupuncture profession

Docent: Peter Deadman

 

Onderwerp: Treating Rheumatic Conditions

Docent: Angie Hughes

 

Onderwerp: Understanding and treating female infertility

Docent: Giovanni Maciocia

 

2015

Onderwerp: Enhancing your pulse diagnosis in Clinical Practice

Docent: Dr Sean Walsh

 

Onderwerp: How to optimise and preserve fertility

Docent: Emma Cannon

TCM Kongress Rothenburg

 

Onderwerp: Introduction to Master Tung Acupuncture

Docent: Wei-Chieh Young

 

Onderwerp: Fire Dragon Meridian Qi Gong

Docent: Zhongxian Wu

 

2017

Onderwerp: Alchemical Acupuncture

Docent: Jeffrey Yuen

School: ACCM Ireland - Academy of Classical Chinese Medicine

 

Onderwerp: Eight Extraordinary Channels of Classical Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: ACCM Ireland- Academy of Classical Chinese Medicine

 

De Qi Jing Ba Mai, worden ook wel vertaald als de 8 buitengewone of the 8 ‘Wondermeridianen’ genoemd. Ze worden beschouwd als de ancestrale of constitutionele meridianen van de Chinese Geneeskunde. Ze representeren zowel de genetica, onze blauwdruk, als de expressie van deze genetica zowel op materieel (fysiek) als immaterieel (psychisch en spiritueel) niveau. Zo kan men een persoon bekijken door de ogen van deze meridianen in diens fysieke manifestatie (bouw, uiterlijk,…) en ook de uitdagingen (ziektes, aanleg, potentieel) op lichamelijk niveau. Ze vertellen ook het verhaal van de potentiële energetische en fysiologische functies die deze fysieke manifestatie van de persoon zal doorlopen doorheen de belangrijkste cycli van het leven. Van geboorte, naar adolescentie, naar volwassenheid, naar ouderdom en sterven.

 

Op meer immaterieel niveau vertellen ze het verhaal van de intrinsieke natuur van de mens, voor de opvoeding, de sociale en culturele invloeden, voor geleerd gedrag en modificatie van de persoonlijkheid. Ze schilderen onze ware natuur en onze levenslessen en potentieel in dit leven. Hoe en in welke mate wij die ontvouwen heeft een sterke invloed op deze meridianen. Hoe verder we van onszelf afstaan en leven, hoe meer ‘knopen’ in deze meridianen ontstaan, waardoor onze energie niet meer vrij kan vloeien en dat voelen we. We worden ons hiervan bewust gemaakt zowel of fysiek (ontwikkelen van lichamelijke ziekten) als psychisch niveau.

Onze constitutie wordt doorheen ons leven uitgedaagd door zowel aangeboren als verworven pathogenen. Bepaalde pathogenen vormen een te sterke uitdaging voor de primaire meridianen en slagen erin dieper door te dringen in het lichaam en de genetica te gaan uitdagen, zoals bij chronische degeneratieve aandoeningen. Soms worden we ook geboren met een overgeërfde lading (zowel fysiek als emotioneel), zaken die we ons hele leven al mee worstelen. Gezien deze meridianen zijn nauw verbonden met de constitutie vormen ze de basis voor constitutionele therapie in de behandeling van deze klachten.

Op spiritueel niveau worden deze meridianen onder andere toegepast in cultivatie en innerlijke quest. Ze kunnen ook helpen in verdiepen van begrip en acceptatie van uitdagingen in het leven en in harmonie zijn met de cycli van het leven en verouderen.

 

Onderwerp: De vergeten kennis over de Divergente Meridianen - Jing Bie

Docent: Jeffrey Yuen

School: Studiecentrum PaKua Nederland

 

Onderwerp: The Spirit of the practitioner and the art of needling

Docent: Jeffrey Yuen

School: Studiecentrum PaKua Nederland

 

2018

Onderwerp: Psycho-emotional disorders & the 8 extraordinary vessels

Docent: Yvonne Farrell

School: OCTG (Opleiding in traditionele Chinese geneeskunde)

 

Onderwerp: Sinew channels & Luo channels treatments

Docent: Ann Cecil Sterman

School: OCTG

 

Onderwerp: All illnesses are rooted in the spirit

Docent: Jeffrey Yuen

School: Riga

Deze beroemde passage “All Diseases are Rooted in the Spirit” komt uit Hoofdstuk 8, getiteld Ben Shen 本 神 van de Ling Shu. De Ling Shu of Spiritual Pivot, is het tweede deel van de Huang Di Nei Jing (The Yellow Classic of Internal Medicine). Hoofdstuk 8 leert ons dat onze ‘Spirit’ of Shen expressie geeft aan onze Ming, onze Destiny en het curriculum, de lessen van onze ‘Ziel’ (Ling) in dit leven. De openingszin van dit hoofdstuk: Fan ci zhi fa, xian bi ben yu shen 凡 刺 之 法 先 必 本 于 神 kan vertaald worden als “all treatment must be based on the Spirit” of zoals de titel van deze bijscholing “all illnesses are rooted in the spirit”. Deze passage benadrukt het belang van de mindset en het psycho-emotioneel aspect als referentiepunt voor de bril waardoor de patient naar zichzelf en de ziekte kijkt. Het ziekteproces en de behandeling ervan zijn dus onlosmakelijk verbonden met de ‘Spirit’ van de persoon. Deze passage benadrukt ook dat een groot deel van de oplossing in de persoon zelf ligt en dat men door aan zichzelf te werken de dynamiek van het leven en gezondheid kan veranderen.

 

In deze seminar van 3 dagen werden volgende onderwerpen onderzocht:

de verschillende aspecten van healing

the nature of the spirit

tools voor het bevorderen van wellness

 

Volgende topics kwamen hierbij aan bod:

Concept van de Ling-Ziel and Shen-Spirit in Chinese geneeskunde

Historische praktijken voor de Shen-Spirit vanuit Sjamanisme tot Alchemie

Invloeden van de Shen-Spirit – Ancestry (Ancestors, voorouders), Divinity, Miasm, Pestilence, Ghosts

De Shen-Spirit in de Shen-Body en de rol van Shen-Spirit en Ming-Destiny (Lot)

De 9 thema’s/lessen van Humanity - ook wel genoemd de 9 paleizen, de 9 hartpijnen, de 9 grote domeinen/levenslessen in het leven van de mens

Motivational Sources – Use of Narratives, Beliefs/Faith, Devotional Practices,

Leren connecteren met onze Shen-Spirit en de natuur

Metaforen & mythes achter ziektes

Altering Reality by Changing Perception - hoe onze perceptie onze realiteit creëert

“Spiritual” Tools of Healing: Chanting, Geluid, Kleur, Geur, Spontaan schrift

Meditatie & Vision Quest

 

Onderwerp: Plants and the Mind and Spirituality

Docent: Jeffrey Yuen

School: AUCM - American University of Complementary Medicine

Deze opleiding focust zich op het verdiepen van de kennis rond de toepassing van planten/kruiden in de behandeling van psycho-emotioneleklachten. Een tweede luik behelst een meer sjamanistische en alchimistische benadering van het toepassen van planten, alle natuurelementen eigenlijk, in de persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei (bijvoorbeeld ook mediteren met planten of in de natuur). Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het leren in verbinding treden/connecteren met planten/bomen/ en hun spirit/helende en transformatieve kwaliteiten, met alle nature spirits, zodat deze jouw bondgenoot worden op je eigen pad, maar ook je pad als therapeut. Planten worden reeds eeuwen ingezet voor de behandeling/ondersteuning van heel wat emotionele klachten, vaak in de vorm van kruidenextracten, tincturen, bachbloesems of de essentiële olie van de plant/boom. Aanvullend hierbij is ook contemplatie, meditatie en persoonlijke ontdekking een essentieel onderdeel van het proces. 

 

Onderwerp: Introduction to stone medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: Chiway Academie Zwitserland

De toepassing van stenen en mineralen in de Chinese geneeskunde dateert terug tot de oudste geschriften en de roots van de Chinese kruidengeneeskunde. Stenen worden beschouwd als levende entiteiten die constant blijven evolueren. In de cursus werden de voornaamste geneeskrachtige eigenschappen en therapeutische acties van stenen en mineralen besproken binnen de context van de Chinese geneeskunde. De topics die besproken werden waren onder andere, de applicatie van stenen op acupunctuurpunten, als ‘therapeutische/transformatieve’ juwelen, gebruik van steenelixirs en het reinigen en opladen van minerale stenen.

 

Onderwerp: Essential oils for respiratory wellness

Docent: Jeffrey Yuen

School: Chiway Academie Zwitserland

Essentiële oliën worden reeds millennia toegepast in de behandeling van een waaier aan aandoening en induceren van wellness. Net zoals de Jing in het menselijk lichaam, heeft ook een plant een Jing, zijn essentie, DNA, zijn essentiële olie. Essentiële oliën bevatten zeer krachtige helende substanties/stoffen/chemicaliën. Via de neus kunnen we deze op een efficiënte en snelle manier laten inwerken op het lichaam en geest. Vooral in de behandeling van allerhande respiratoire (luchtwegen) aandoeningen spelen deze een zeer grote rol!

Onderwerp: Chronic & auto-immune disease in Classical Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: The European Shiatsu School, Warschau

Deze opleiding focust op het verdiepen van kennis en inzicht in de behandeling van chronische en auto-immuun ziekten vanuit een holistisch behandelplan (acupunctuur, kruiden, voeding, essentiële oliën en minerale stenen).

 

Onderwerp: Nectar of plants

Docent: Josephine Spilka

Deze opleiding spitst zich toe op de behandeling van klachten met de essentiële olie (EO) van planten. Het verschil met heel wat andere opleidingen rond EO, is dat in deze opleiding zowel de pathologie als de plant benaderd wordt vanuit het standpunt van Chinese Geneeskunde. Josephine Spilka die deze kennis ook verworven heeft van Jeffrey Yuen, is zelf ook een deskundige in het toepassen van essentiële oliën in de behandeling van zowel fysieke als psycho-emotionele klachten.

 

2019

Onderwerp: Essential oils use in Classical Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: Studiecentrum PaKua Nederland

 

Onderwerp: De Luo meridianen

Docent: Jeffrey Yuen

School: Studiecentrum PaKua Nederland

De Luo meridianen, hun rol en traject (verloop) worden vermeld in Ling Shu, Hoofdstuk 10. De Luo meridianen worden in de Chinese Geneeskunde ingezet in de behandeling van zowel fysieke als psycho-emotionele klachten. Ze zijn meridianen van latentie en tonen ons dat er bepaalde uitdagingen (fysiek of psycho-emotioneel) zich presenteerden die te overweldigend waren. Gezien we er niet mee kunnen omgaan, noch loslaten, worden deze ‘pathogene’ factoren in quarantaine geplaatst tot we de middelen hebben om ermee te dealen. Bloed is een medium van transport en draagt de Shen, emoties en ervaringen. Deze meridianen hebben een nauwe relatie met bloed en presenteren zich vaak ook als ‘bloedbanen’. Deze Luo meridianen worden dus actief gecreëerd als we niet weten hoe we met iets moeten omgaan, als het te overweldigend is. Het toont zich onder andere aan die donkere, soms paarse venen die na verloop van tijd zelfs aan de oppervlakte met het blote oog waarneembaar worden.

 

Onderwerp: Ge Hong and the influence of alchemy in Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: ACCM Ireland - Academy of Classical Chinese Medicine

De rol van alchemie in acupunctuur is om de patiënt te voorzien van een constitutionele benadering van hunzelf of een ziekte. Ofwel leidt deze weg naar acceptatie en richt de beoefenaar zich op begeleiding naar bestendigen en voeden van wat is. Ofwel bestaat bij de persoon een diepe wens om te veranderen, en is het onze rol om de verandering te helpen faciliteren en fine-tunen om zo tot acceptatie te komen van zijn/haar bestaan in dit leven.

Eerst moet men dus een dieper begrip over zichzelf ontwikkelen (kan ook door integratie van meditatie). Hoeveel nature en hoeveel nurture geeft vorm aan de persoonlijkheid? De persoon leert via dit proces wat zijn/haar ‘driving forces’, motivaties zijn in dit leven en welke motivaties zich intrinsiek ontvouwen terwijl men hun doel in dit leven begint te vervullen. Daaruit volgt een dieper inzicht hoe dit de dynamiek van het leven en gezondheid kleurt. Doorheen deze reis komt men tot een conclusie, een van acceptatie van zichzelf of een wens om te veranderen… Alchemie is transformatie. Alchemical acupuncture (ook meditatie) kan gebruikt worden in de behandeling van congenitale aandoeningen, verworven ziekten die de constitutie of immuniteit uitdagen, zoals auto-immuun ziekten, aandoening bij ouderen, alsook psycho-emotionele klachten en persoonlijke ontwikkeling. 

Onderwerp: Daoist Meditation - Microcosmic Orbit

Docent: Jeffrey Yuen

School: ACCM Ireland - Academy of Classical Chinese Medicine

 

2020

Onderwerp: Yang Sheng - Nourishing life: Chinese Medical wisdom for the preservation of life

Docent: Jeffrey Yuen

School: AUCM - American University of Complementary Medicine

 

Onderwerp: Spirit of the Channels and their points

Docent: Jeffrey Yuen

School: Chiway Akademie Zwitserland

 

Onderwerp: Introduction to Daoism: its influence in Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: Daoist traditions College

 

Onderwerp: Journey through death and dying

Docent: Jeffrey Yuen

School: Daoist traditions College

Deze opleiding focust op het onderwerp van de dood en het stervensproces binnen de context van de klassieke Chinese geneeskunde. Er wordt besproken hoe je de persoon kan begeleiding vanuit een plaats van vertrouwen en vrede. Dit proces die vertrekt vanuit een holistische visie en een ‘geconnecteerd zijn’ biedt vaak niet alleen heling voor de patiënt, maar ook voor de therapeut. Er wordt eveneens besproken hoe je onder andere met acupunctuur, meditaties en essentiële oliën de persoon doorheen het gehele proces kan begeleiden/ondersteunen.

 

2021

Onderwerp: Traditional Tibetan Medicine | The power of the digestive fire for the immune system: Online Live Intensive Seminar

Docent: Tulku Lama Lobsang

School: Nangten Menlang International

 

Onderwerp: Zhuang Zi and Healing

Docent: Jeffrey Yuen

Zhuang Zi, een Taoïstische filosoof wiens geschriften tot de oudste teksten behoren. Hij leert ons los te komen van ons ego, onze ‘idealen’, verlangens, doelen, eindeloos najagen van materieel succes… Zhuang Zi nodigt je uit op zoek te gaan naar je authentieke zelf, naar leven en keuzes maken vanuit authenticiteit. Om elke dag ten volle te kunnen beleven moet je loskomen van je verleden en je verlangens voor de toekomst. Hij biedt je vragen om je contemplatie vermogen te prikkelen, jezelf en de wereld die je rond je hebt gecreëerd te onderzoeken. Het opent de deur naar leven in het moment en elke dag opnieuw het leven te ontdekken door de ogen van een kind. Dat is waar deze opleiding ons mee naartoe nam, een innerlijke reis en meditatie, een vision quest onder begeleiding van meester Zhuang Zi.

 

Onderwerp: Plants - their care, communication and medicine

Docent: Jeffrey Yuen

Verderzetting opleiding Herbal Medicine/kruidengeneeskunde waarin toegelicht wordt hoe belangrijk de fragiele band tussen mens en natuur werkelijk is voor ons voortbestaan en gezondheid. Vanuit de eeuwenoude kennis van de grondleggers van de Chinese kruidengeneeskunde leer je hoe de symbiotische en respectvolle wederzijdse ondersteuning van elkaars leven de basis vormt voor helende interactie tussen mens en plant, tussen mens en natuur. De geneeskracht van planten is ons kostbaarste bezit en wij zijn in ruil hun zorgdragers, hun guardians.

 

Onderwerp: 8 immortals qigong

Docent: Jeffrey Yuen

School: Daoist traditions College

 

Onderwerp: Curious Organs: A Neuro-Cardio Perspective

Docent: Jeffrey Yuen

School: Daoist traditions College

Deze opleiding bespreekt de rol van de Curious Organs, de naam refereert naar de galblaas, de bloedvaten, beenderen, merg, de hersenen en genitalia en hun impact op zowel het neurologisch en cardiovasculair systeem. Veel van de Long Covid symptomen worden gelinkt aan deze 6 ‘organen’.

 

 

Jaaropleidingen

2018 - 2019: Jaaropleiding Chinese voedingsleer - In-depth study of Chinese dietary therapy

Docent: Jeffrey Yuen

School: Daoist traditions College

Inhoud:

Physiology of digestion

Dynamics of food and energetics of nourishment

Specific dietary considerations for common health care concerns

Nutritional supplements and popular western diet plans from a Chinese medicine perspective

 

2019: Jaaropleiding - One Year program: Healing with Gems and Stone Medicine in New York

Docent: Jeffrey Yuen

Inhoud:

Introduction to Metals, Stones, and Gems

Its Classification Three Energetic Origin of Stones
Healing Properties of Stones on Different “Fields”
Their Cleansing & Recharging

Topical Placement & Application of Stones
Stones and their Impact on Qi, Blood, and Fluids
Internal Intake of Stone Elixirs/Water
Mineralogical Aspects & Chelating/Toxic Effects
Crystal Structure & Their Growth Patterns/Terminations

Color & Light Energetics

Constructing an Energetic Grid

Stone Combinations & Blending
Congenital & Constitutional Treatments
Stone Sculptures & Feng Shui (Chinese Geomancy) Invocation of “Fortune”
The Alchemical Tradition
Changing the Jing-Essence to Affect the Shen-Spirit

 

Deze opleiding biedt een onderdompeling in de wereld van mineralogie. Een verdiepende kennis van kristalstructuren, de chemische samenstelling en functionele groepen (oxiden, silicaten, carbonates, sulfaten, fosfaten, Halides, sulfiden) van mineralen, kristallen en edelstenen en het effect hiervan op de fysiologie en psyche. Dit gezien vanuit het standpunt van Klassieke Chinese Geneeskunde. De toepassingen ervan in deze geneeskunde dateert terug tot de eerste geschriften en zijn ook terug te vinden in de Chinese materia medica. Ze bezitten een miskend potentieel in diverse toepassingen ervan zowel op fysiek vlak als voor psychische klachten en persoonlijke ontwikkeling en groei.

 

2020: Jaaropleiding Shamanic origins of Classical Chinese Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: AUCM - American University of Complementary Medicine

Manipulating the external terrain

Manipulating the internal terrain

Jaaropleiding sjamanisme in de lineage (traditie) van Master Jeffrey Yuen

Als tool voor persoonlijke ontwikkeling, alsook het therapeutisch concept en toepassing in de behandelingen.

 

2020: Jaaropleiding: Saga of the human evolution

Docent: Jeffrey Yuen

Verderzetting opleiding sjamanisme

 

2021: Mystical Shamanism

Docent: Jeffrey Yuen

Verderzetting opleiding sjamanisme

 

2021: Jaaropleiding Classical Chinese Herbal Medicine

Docent: Jeffrey Yuen

School: AUCM - American University of Complementary Medicine

Jaaropleiding kruidengeneeskunde

 

 

 

Andere relevante bijscholingen

 

2020

Onderwerp: The power of Shamanic Journeying

Docent: Sandra Ingerman

Sandra Ingerman is zeer wijze en geliefde sjamane en docente in sjamanisme die zich inzet in de begeleiding en groei van individuen op, maar ook voor onze planeet en al wat leeft. Ze wordt erkend als een expert op vlak van Soul retrieval en is al jaren lang actief als sjamanistiche healer en is bezit ook een master degree in psychologie

 

2021

Onderwerp: Secrets of the Ancient Healers

Docent: Conferentie van diverse traditionele healers

Introductie in een waaier aan authentieke geneeswijzen vanuit de tradities in Zuid-Amerika met voornamelijk planten en technieken van de sjamanen uit het Amazonewoud en de Andes.

 

Onderwerp: Ñusta - The Path of the Andean Priestess

School: Escola Mistica Andina

Initiatie in de traditie van de Jaguar Sjamanen, een eeuwenoude kennisoverdracht van de inheemse volkeren in de Andes. Deze spitst zich vooral toe op vrouwen en de divine feminine, alsook de connectie met Pachamama, moeder Aarde.

 

Onderwerp: Tummo - Non-conceptual state of mind practice

Docent: Tulku Lama Lobsang

School: Nangten Menlang International

6 maanden training. Tummo is het vuur van de wijsheid en transformatie. Via een combinatie van bewegingen, ademhalingstechnieken en visualisaties wordt dit vuur gegenereerd en aangewakkerd. De Bliss die ontstaat door dit proces brengt je tot een specifieke bewustzijnsstaat die gebruikt wordt in de meditatie op Leegte. Het uiteindelijke doel van de beoefening is de unie van de Bliss en Leegte, waaruit de directe perceptie van de natuur van de geest geboren wordt.

 

Onderwerp: Inner Alchemy

Docent: varia

The Inner Alchemy is a collection of the most powerful teachings and techniques from shamanic traditions around the world.

bottom of page