top of page

Diagnose in de Chinese Geneeskunde

Het diagnostisch proces in de Chinese Geneeskunde verschilt sterk van dat van de Westerse geneeskunde. In de Chinese geneeskunde ziet men ziekte als een gevolg van een disharmonie. Ziekte treedt enkel op als de natuurlijke afweer verzwakt is, en dus niet sterk genoeg is, om de pathogeen te overwinnen. Of als de pathogeen zo sterk is dat de natuurlijke afweer deze niet kan overwinnen. Er treedt dan een toestand van disharmonie op en bijgevolg ziekte. Hoe deze disharmonie zich zal manifesteren is afhankelijk van het type pathogeen en de constitutionele factoren van de persoon op het moment van het ontstaan van deze disbalans. 

De etiologie van ziekte, in de Chinese Geneeskunde, is terug te leiden tot 3 grote groepen:

 • Exogene factoren (levensomstandigheden, het klimaat (koude, damp, wind, hitte, zomer-hitte, droogte))
 • Endogene factoren (emoties, verworvenheden, erfelijke factoren,…)
 • Varia (bv voedsel, fysiek trauma, drugs,…)

Om tot een diagnose te komen zal men volgende 8 principes toepassen en 4 diagnostische methoden gebruiken:

8 principes om de conditie te onderzoeken:

 • extern/intern
 • warm/koud
 • volte/leegte
 • yang/yin

Deze principes leren ons iets over het ontstaan van de ziekte, de ernst, de aard van de symptomen en de wortel ervan.

4 diagnostische methoden:

 • inspectie
 • anamnese (bevraging)
 • auscultatie (observatie van geluiden, zoals intonatie, volume, piepende ademhaling, hoest,…)
 • palpatie

Kijken: er wordt gekeken naar de helderheid van de ogen, de houding en manier van bewegen, de gelaatskleur en gezichtsuitdrukkingen. De huid wordt geïnspecteerd naar verkleuringen of andere veranderingen. Observatie van de tong is een belangrijk onderdeel van het diagnostisch proces. Uit de vorm en de kleur van de tong, en kleur en dikte van het tongbeslag, kan heel wat informatie gehaald worden. Wist u dat het nog niet zo lang geleden was dat Westerse dokters ook naar uw tong keken?

Palpatie: het voelen van de pols is een belangrijk diagnostisch middel. Elke orgaan of dieper systeem (ook de psyche) weerspiegelt zich in de pols en correspondeert met een welbepaalde locatie en diepte ter hoogte van de arteria radialis. Soms worden ook specifieke plaatsen op het lichaam gepalpeerd, op zoek naar afwijking in de tonus, zoals hardheid of zachtheid. Dit gebeurt voornamelijk op zones als de buik, rug, enkel, knie,… 

Bevraging: bij een eerste consultatie kan u zich verwachten aan een uitgebreide anamnese, waarbij we niet enkel uw huidige klacht bevragen, maar ook informatie trachten te verzamelen over uw algemene toestand (alle lichaamsstelsel en emoties), medische voorgeschiedenis, belastende omgevingsfactoren, levensstijl en dieet. U zal merken uit de uitleg die u ontvangt rond uw diagnose dat heel wat van deze gerichte vragen een direct verband hebben met uw initiële klacht.

Noot: u mag erop rekenen dat alle informatie valt onder het beroepsgeheim en dus niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming met andere disciplines zal besproken worden. 

Palpatie van de pols en inspectie van de tong zijn de 2 belangrijkste diagnostische middelen. Echter, enkel als het totaalbeeld van de patient in rekening is gebracht kan men tot een correcte diagnose komen. Hiervoor is het belangrijk tijdens de anamnese zoveel als mogelijk alle relevante informatie te verstrekken.

Eens de diagnose gesteld is, op basis van bovenstaande onderzoeken, wordt een behandelplan voorgesteld en volledig besproken met u. Deze omvat een integraal behandelplan dat specifiek afgestemd is op u en uw klacht en is dus voor iedereen uniek. te bewerken

Multidisciplinair

Net zoals de Chinese Geneeskunde historisch de oversteek heeft gemaakt vanuit China naar het Westen, in de jaren 1950, kleurt ook de visie van de Westerse geneeskunde het therapeutisch beleid van de gezondheidszorg in China. Vandaag de dag leven in China Chinese en Westerse geneeskunde broederlijk naast elkaar. 

Elke vorm van geneeskunde heeft zijn unieke waarde. Westerse geneeskunde is sterk in het behandelen van acute klachten en levensreddende technieken. Daarnaast is de Chinese Geneeskunde dan weer sterk in preventieve zorg, het lichaamseigen immuunsysteem helpen acute ziekten te overwinnen, of herstel te bespoedigen. Er wordt ook steeds meer gekozen voor de rijke tradities van Chinese Geneeskunde bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en het behandelen van chronische ziekten (waar de Westerse geneeskunde vaak minder goed scoort). Beide hoeven elkaar dus niet uit te sluiten, maar kunnen elkaar ondersteunen, en complementair een meerwaarde bieden. Tegenwoordig zijn er meer dan 3.000.000 acupuncturisten wereldwijd dagelijks actief in het promoten van gezondheid.

bottom of page