top of page

Human Nature

De filosofische en metafysische visie op de wereld, van de eerste medici in China, vaak Taoïsten, kleurde ook de ontwikkeling van hun geneeskunde. De mens werd gezien als een samenstelling van meerdere factoren die elkaar in een continue stroom beïnvloedden. De mens op zich was een deel van de natuur, die op zijn beurt dan ook weer een deel was van het groter geheel, de macrokosmos. Deze visie vormde dan ook het fundament van de geneeskundige visie. Men zag de mens als deel van de natuur, waardoor deze ook beïnvloed werd door de wetten van de natuur, de seizoenen, de sterren en het heelal. 

De Taoïstische visie van de mens als deel van een geheel, als een pion in een complexe interplay tussen alle elementen die het macrokosmisch systeem uitmaken, weerspiegelde zich ook in de visie op de mens zelf als een microkosmos. De mens bleek sinds de prehistorie meer geëvolueerd te zijn in een wezen met duidelijke scheiding tussen mens en natuur. Men was de interconnectie van alle leven verloren en de focus kwam steeds meer te liggen op het individuele fysieke wezen. Deze scheiding tussen het materieel fysieke, en immaterieel psychische deel in de mens, veroorzaakte disharmonie en bijgevolg ziekte

Volgens de Taoïstische genezers moest men om gezond te zijn en blijven, streven naar het herstellen van de balans, naar een integraal wezen, waarbij het materieel en immaterieel deel van de mens opnieuw een geïntegreerd geheel vormen. Er was dus een noodzaak om ook van de geneeskundige filosofie een holistische filosofie te maken, of met andere woorden wat we nu integrale zorg noemen.

In Chinese geneeskundige termen zou men dit integraal ‘zijn’ omschrijven als een toestand waarin het fysieke (Jing), de levensenergie (Qi) en de psyche (Shen) in een toestand van optimale balans verkeren.

Die doorgedreven filosofie weerspiegelt zich ook in de naam van acupunctuurpunten. Schrijven was schaars, men moest vaak kerven in bamboe, het was dan ook onmogelijk om met veel woorden zaken te omschrijven. Men koos dus heel secuur en bewust woorden die veel informatie bevatten. Door een schaarste aan geschreven teksten, werd traditioneel de kennis rechtstreeks en mondeling overgedragen van leraar op leerling, en werd verwacht deze te memoriseren. Door een, voor ons soms mystieke, betekenis te geven aan punten kon een arts ook zijn geheimen bewaken. 

De puntennamen zijn vaak poëtisch, symbolisch en bevatten veel verborgen betekenissen (zoals bijvoorbeeld functies, locatie, systemische hinten). Heel wat punten refereren naar deuren, passages, spillen, poorten en vensters,… naar nieuw potentieel. Het potentieel van verandering, van overgaan van de ene naar een andere toestand. De transformaties die elke seconde plaatsvinden op cellulair niveau, in ons zenuwstelsel, in onze gedachten… Dit zien we zowel in de micro- als de macrokosmos en het is dat wat de taoïsten ook vaststelden toen ze de natuur observeerden en dan deze weerspiegelingen zagen in het menselijk lichaam en de psyche. 

Enkele voorbeelden van puntennamen (1):

LU2,Cloud Gate

De wolken die regen geven en de aarde goede.

GV4, Life Gate

De locatie van het originele (Ministeriële) levensvuur, ook de plaats waar onze levensopdracht ontvangen en bewaard wordt. Dit is ook de locatie waar men in veel meditatietechnieken uit verschillende culturen op focust.

ST25,Celestial Pivot

Dit punt ligt naast de navel. Het is de plaats waar de hemelse Qi en de aardse Qi elkaar ontmoeten. Of waar adem en voeding elkaar ontmoeten, 2 essentiële ingrediënten die de mens nodig heeft om in leven te blijven. Denk maar aan de eerste levenslijn, de navelstreng.Het punt die zich op de locatie van de navelstreng bevindt is CV8, Spirit Gate, ook wel Life Stem genoemd.

HT7, Spirit Door

De deur van de Shen, wordt vaak gebruikt om mentale onrust te behandelen

ST13, Qi Door

Ligt ter hoogte van het sleutelbeen en controleert het gebied waar de luchtpijp de bronchiën ontmoet. Het is als het ware de deur die zich opent om lucht binnen te laten. Het wordt dan ook vaak gebruikt bij luchtwegaandoeningen

ST22, Pass Gate

De poort waar voedsel vanuit de maag overgaat in de darm

BL10, Celestial Pillar

Dit punt ligt in de regio waar het hoofd en de nek elkaar ontmoeten. De nek, de pilaar die het hoofd, het dichtst bij de hemel, ophoudt. 

BL52, Will Chamber

De kamer van onze wilskracht, wordt soms ook Palace of Essence genoemd

Observatie van de natuur, weerspiegeling in het functioneren van de menselijke natuur

Hout (Lever) - vuur (Hart) - aarde (Milt) - metaal (Long) - water (Nier)

Lente - zomer - tussenseizoen - herfst - winter

Warmte - koude - wind - damp - zomer hitte - droogte

1. Ellis, A., Wiseman, N. & Bosch, K. (1989). Grasping the wind. Paradigm Publications

bottom of page