top of page

Een korte versie van een lang verhaal...

De wortels van de Chinese Geneeskunde liggen in het Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. Het prille begin van de geneeskunde die aan de basis lag van de huidige Chinese Geneeskunst is terug te leiden tot de Neolithische periode. Archeologische vondsten van stenen naalden dateren van 8.000 - 2.000 v.C. De eerste vondsten, stenen werktuigen met een specifieke vorm om kleine incisies te maken in de huid, zijn getuigen van de eeuwenoude geschiedenis van acupunctuur. Deze stenen acupunctuur‘naalden’ bleven de standaard tot in 475 - 221 v.C. de gouden en zilveren naalden hun intrede deden. Lees verder

De Taoïstische visie

De filosofische en metafysische visie op de wereld, van de eerste medici in China, vaak Taoïsten, kleurde ook de ontwikkeling van hun geneeskunde. De mens werd gezien als een samenstelling van meerdere factoren die elkaar in een continue stroom beïnvloedden. De mens op zich was een deel van de natuur, die op zijn beurt dan ook weer een deel was van het groter geheel, de macrokosmos. Deze visie vormde dan ook het fundament van de geneeskundige visie. Men zag de mens als deel van de natuur, waardoor deze ook beïnvloed werd door de wetten van de natuur, de seizoenen, de sterren en het heelal. Lees verder

Introductie in het diagnostisch proces

Het diagnostisch proces in de Chinese Geneeskunde verschilt sterk van dat van de Westerse geneeskunde. In de Chinese geneeskunde ziet men ziekte als een gevolg van een disharmonie. Ziekte treedt enkel op als de natuurlijke afweer verzwakt is, en dus niet sterk genoeg is, om de pathogeen te overwinnen. Of als de pathogeen zo sterk is dat de natuurlijke afweer deze niet kan overwinnen. Er treedt dan een toestand van disharmonie op en bijgevolg ziekte. Hoe deze disharmonie zich zal manifesteren is afhankelijk van het type pathogeen en de constitutionele factoren van de persoon op het moment van het ontstaan van deze disbalans. Lees verder

Introductie in de fysiologie

De Chinese geneeskunde kent een andere fysiologie dan diegene die wij hebben leren kennen uit de Westerse geneeskunde. Logisch ook, als je bedenkt dat de Chinese geneeskunde een gedocumenteerde geschiedenis van meer dan 2200 jaar heeft (en waarschijnlijk al veel vroeger was ontstaan!) Lees verder

bottom of page